CasaElite CONSTRUCCION MODERNA Nuestros precios son razonables y comprensibles! * Es pot demanar només construccion d'cimentacion i estructura amb sostre. Sense interior i exterior acabat En aquest cas client acaba la seva casa amb el seu equip. (veure video) INCLOU: Parets amb aïllament 150 mm i plaques OSB per dos costats. Estructura del sostre amb coberta. Bigues de terra, Sòl gruix 230 mm