CasaElite CONSTRUCCION MODERNA * ABANS DE LA CONSTRUCCIÓ: - Disseny personalitzat; - Projecte bàsic; - Estudi de seguretat i salut; - Pograma de control de seguretat. * CONSTRUCCIÓ: - Moviment de la terra; - Cimentacin de la casa; - Casa completa (clau en mà); - Direccion de l'obra per arquitecte i aparellador. * DESPRÉS DE LA CONSTRUCCIÓ: - Sertificado de Fi d'Obra Nova; - Lliurament dels butlletins de les instal·lacions. * Per contractar NOSTRE SERVEI NECESSITO: - Tenir terreny urbà amb possibilitat de construcció; - Signar el contracte després d'entrgando 15% del preu total en concepte de la elobaracion del projecte de la casa; - Signar contracte compra-venda amb lliurament 20% del preu total de la casa al moment de l'obtenció de la llicència de construcció; - Els pagaments següents es realitzen en funció de les sertificaciones d'obra emitadas per l'arquitecte. * TERMINIS DE CONSTRUCCIONS: 2-4 mesos des descarrega material sobre la parcel·la (cases fins 200m2) 4-6 mesos (cases 200m2 i mes)