CasaElite CONSTRUCCION MODERNA “CasaElite”- ofereix construccion moderna a Espanya i Europa.                         CONSTRUÏM:                                                              FEM: - Cases per jardí i càmping                                                    - Pèrgoles, terrasses; - Cases americanes-prefabricades (més info)                     - Instal·lació de les piscines prefabricades; - Cases de fusta massissa (més info)                                  - Rehabilitació de les façanes de les cases - Cases prefabricades amb façana d'obra (més info)           de fusta i americanes (Memòria de qualitat) “CasaElite”-     podem construir la casa que vostè desitgi, amb les qualitats i característiques que vulgui:                                  amb un envà, doble envà, amb materials que aïllaran casa del fred i de la calor;                                  de troncs masizo; amb façana de fusta o d'obra; per plans, que tenim                                  o per la seva plànols. “CasaElite”- PREUS RAONABLES: Una casa americana  "Clau en mà"  per només 690 € / 1m2 con IVA!
- Atenció a cada client, disseny individual, projectes exclusius; - Les nostres cases fins a 40% mes econòmiques de cases tradicionals i fins a 10% dels nostres competidors; - Les nostres cases són el balanç ideal entre confort, fiabilitat, de bellesa i preu; - Les nostres materials són ecològiques i d'alta qualitat. - Preu fix per a tot període de construcció. Els nostres preus no augmenten per la crisi; - Temps de construcció ràpid sense perdre la qualitat; - Memòria de qualitats personalitzada; - Servisio postvenda. Construeixi amb nosaltres!