CasaElite CONSTRUCCION MODERNA Casa 37m2 Casa 43m2 Casa 46m2 Casa 63m2 Casa 18,9m2                                                                  Casa 19,2m2                                                       Casa 19.2m2 44 mm - 4.750€                                                                44 mm - 5.405€                                                            44 mm - 6.730€                                             58 mm - 5.400€                                                                58 mm - 5.812€                                                            58 mm - 7.378€ Casa 22,7m2m2                                                            Casa 25,6m2                                                          Casa 35m2 44 mm - 7.000€                                                             44 mm - 8.700€                                                            44 mm - 9.845€                                                         58 mm - 7.993€                                                             58 mm - 9.350€                                                            58 mm - 10.230€              44 mm - 10.813€                                                       44 mm - 11.540€                                                                     44 mm - 12.800€                                                       58 mm - 11.854€                                                       58 mm - 12.300€                                                                     58 mm - 13.500€ Casa 45m2 44 mm - 13.552€                                                       44 mm - 18.595€                                                                                                          58 mm - 14.690€                                                       58 mm - 20.320€                                                                 Preus inclou transport, muntatge i IVA. Possible fabricació i construcció per grandària del client.